Cộng đồng luôn là trung tâm sức mạnh nội tại của Tor. Với tinh thần này, chúng tôi đã khởi tạo nên Chương trình Thành viên của Dự án Tor Project. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một mối quan hệ hỗ trợ giữa các tổ chức phi lợi nhuận và khu vực tư nhân sử dụng công nghệ của chúng tôi hoặc muốn hỗ trợ sứ mệnh của chúng tôi.

Trở thành một Thành viên

Tham gia Chương trình Thành viên dự án Tor Project và thể hiện cam kết của bạn đối với riêng tư trực tuyến và tham gia sâu sắc hơn vào cộng đồng Tor. Gửi email cho chúng tôi tại giving@torproject.org để bắt đầu.

Các thành viên Shallot Onion

Mullvad VPN

"Việc đóng góp cho các cộng đồng và các tổ chức thực sự muốn cố gắng phấn đấu để cải thiện tính riêng tư và toàn vẹn trực tuyến là điều quan trọng đối với Mullvad. Rất tiếc, chỉ có một số là như vậy. Những bên thấu hiểu được sự riêng tư, hoạt động một cách hăng hái để nâng cao phòng chống dấu vết fingerprinting và để bảo vệ người dùng khỏi nhiều những cuộc tấn công tinh vi hơn nữa thì lại còn ít hơn. Chúng tôi có niềm tin rằng dự án Tor Project là một tổ chức như vậy. Chúng tôi cùng sẻ chia các giá trị với họ khi đó là về quyền con người, về sự tự do biểu đạt, phòng chống kiểm duyệt và riêng tư trực tuyến online."

Các thành viên Onion Vidalia

Các thành viên Xanh Onion

Thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với Bảo mật riêng tư trực tuyến

When your organization joins the Tor Project’s Membership Program, you are demonstrating your commitment to privacy online and supporting Tor’s agility and development. In return, you become a closer part of our community with three specific benefits: access to our Onion Advisors group to help you integrate Tor into your product, inclusion in conversations and exclusive meetings with the Tor Project team to learn about what we are cooking at Tor, and public promotion of your membership. If you are interested in becoming a member, please reach out to us at giving@torproject.org.

Hạng thành viên

Các cấp độ thành viên khác nhau theo mức độ quảng bá công khai của họ. Bất kể mức độ đóng góp của bạn, các thành viên đều nhận được lợi ích cộng đồng như nhau: quyền truy cập vào nhóm Cố vấn Onion của chúng tôi để giúp tích hợp Tor vào dự án của bạn và tham gia vào các cuộc trò chuyện và cuộc họp đặc biệt với nhóm Dự án Tor Project. Tại Tor, chúng tôi yêu thích tất cả các loại hành, nhưng hẹ tây là ngon nhất!

Thành viên Shallot Onion

≥ $100,000 mỗi năm

Logo tổ chức của bạn, dẫn ngược lại tới trang web của bạn, cùng với một trích dẫn từ tổ chức của bạn về động lực tham gia Chương trình Thành viên của bạn, được nêu bật trên trang Chương trình Thành viên của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ tham gia vào mạng xã hội, các sự kiện, và các cơ chế phổ biến khác.

Thành viên Onion Vidalia

$50,000 - $99,999 mỗi năm

Logo của tổ chức bạn, liên kết trở lại tới trang web của bạn, được làm nổi bật trên trang Chương trình Thành viên của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ tham gia vào việc quảng bá trên mạng xã hội.

Thành viên xanh Green Onion

$10,000 - $49,999 mỗi năm

Tên tổ chức của bạn, liên kết trở lại tới trang web của bạn, được nêu bật trên trang Chương trình Thành viên của chúng tôi.

Community is at the heart of the Tor Project Membership Program, and our members agree to join our community. As such, Members agree to adhere to Tor’s Code of Conduct, Social Contract, and our Statement of Values.