ჩვენ ვართ საერთაშორისო გუნდი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ყველას უნდა ჰქონდეს შეუზღუდავი წვდომა ინტერნეტთან, პირადი მონაცემების ხელყოფის გარეშე.

Bruce Schneier
Director

Bruce is an internationally renowned security technologist. He is the author of 14 books as well as hundreds of articles, essays, and academic papers. His newsletter "Crypto-Gram" and blog "Schneier on Security" are read by over 250,000 people. Bruce is a fellow at the Berkman Center for Internet and Society at Harvard University, a Lecturer in Public Policy at the Harvard Kennedy School, a board member of the Electronic Frontier Foundation (as well as the Tor Project), and an advisory board member of EPIC and VerifiedVoting.org. He is also a special advisor to IBM Security and the Chief Technology Officer of Resilient.

Chelsea Komlo
Director
komlo

Chelsea Komlo is a cryptography and privacy researcher and engineer, and has been a technical contributor to Tor since 2016. Chelsea has nearly a decade of engineering experience and is a lead author on several cryptographic designs ranging from multi-party signature schemes to post-quantum primitives with applications to secure messaging. She has experience working on technical teams around the world on both enterprise and open-source projects. She currently is completing her Ph.D at the University of Waterloo in the Cryptography, Security, and Privacy Lab, and is a Principal Technical Advisor and Researcher for the Zcash Foundation. Chelsea also serves as a member of the Tor Research Safety Board.

Cindy Cohn
Board Treasurer
cindy

Cindy is the Executive Director of the Electronic Frontier Foundation (EFF). From 2000 to 2015 she served as EFF's Legal Director as well as its General Counsel. Cindy first became involved with EFF in 1993, when EFF asked her to serve as the outside lead attorney in Bernstein v. Dept. of Justice, the successful First Amendment challenge to the U.S. export restrictions on cryptography. Ms. Cohn works to ensure that people around the world have the right to access information and communicate privately and anonymously, including mounting lawsuits against NSA spying, providing legal counsel to computer programmers building and developing privacy and anonymity tools, and helping to develop the Necessary and Proportionate Principles applying international human rights standards to digital communications surveillance.

Gabriella Coleman
Board Clerk
biella

Gabriella holds the Wolfe Chair in Scientific and Technological Literacy at McGill University. Trained as an anthropologist, her scholarship explores the intersection of the cultures of hacking and politics. She has authored two books, Coding Freedom: The Ethics and Aesthetics of Hacking (Princeton University Press, 2012) and Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of Anonymous (Verso, 2014), which was named to Kirkus Reviews' Best Books of 2014 and was awarded the Diana Forsythe Prize by the American Anthropological Association. She has written for popular media outlets, including the New York Times, Slate, Wired, MIT Technology Review, Huffington Post, and the Atlantic.

Julius Mittenzwei
Director
julius

Julius is a lawyer and internet activist with 19 years of leadership experience as an Executive Director and entrepreneur in the publishing industry. He is a longtime Tor advocate with a background in the Free Software movement and member of the Chaos Computer Club (CCC), one of the oldest hacker collectives in the world. Along with CCC, he has been running Tor nodes since 2005. As a lawyer, he has represented several Tor exit node operators accused of abuse. He holds a PhD in Copyright Law from LMU Munich.

Matt Blaze
Board Chair
matt

Matt is a professor in the computer and information science department at the University of Pennsylvania, where he directs the Distributed Systems Laboratory. He has been doing research on surveillance technology for over 20 years, as well as cryptography, secure systems, and public policy.

Nighat Dad
Director
nighat

Nighat is the founder and Executive Director of the Digital Rights Foundation, Pakistan. She is an accomplished lawyer and human rights activist. Nighat is a pioneer for access to a safe and open Internet in Pakistan and globally. She was a TED Global Fellow for 2017, was listed as one of TIME magazine's Next Generation Leaders in 2015, and was the recipient of the Atlantic Council Freedom Award and Human Rights Tulip Award. Nighat was also the only Pakistani selected as a Young Global Leader by the World Economic Forum in 2018. Recently her organization, the Digital Rights Foundation, was named among the 10 best social entrepreneurs at the United Nations General Assembly 2018 meeting by Forbes magazine.

Rabbi Rob Thomas
Director
rabbi-rob-thomas

Rabbi Rob Thomas is the founder and CEO of Team Cymru. Rabbi Rob has been a Unix kernel developer, ISP backbone engineer, security architect, and an adjunct professor. Rabbi Rob took his first C programming class at age 12, and has been addicted to technology ever since. Rabbi Rob and Team Cymru are long-time fans and supporters of the Tor Project, and provide infrastructure services to the project. Rabbi Rob and Team Cymru are rabidly devoted to community services, and are proud to support the great work of the Tor Project and the freedoms its technology enables.

Ramy Raoof
Director
ramy

Ramy is a technologist and privacy and security researcher with a passion for free/open culture. He has provided and developed digital security plans and strategies for NGOs and members of the media, emergency response in cases of physical threats, support on publishing sensitive materials, secure systems for managing sensitive information, and operational plans for human rights emergency response teams, in Egypt and the MENA region. Most recently, Ramy has been volunteering with different NGOs and civil liberty groups in Central & South America, to enhance their privacy and security through means of behavioral change based on understanding surveillance and threat models in their own contexts and environments. Among different hats, Ramy is Senior Research Technologist at the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), Research Fellow with Citizen Lab, and currently a volunteer visitor with Fundación Acceso assisting collectives and networks in Central America around infosec and activism. He is also an Internet Freedom Festival Fellow on security and privacy best practices. Ramy has received multiple international awards for his important work. Most recently, Ramy received the 2017 Heroes of Human Rights and Communications Surveillance from Access Now.

Tor-ბირთვი

Aaron Johnson

NRL researcher in applied cryptography with an interest in Tor's security and privacy.

Al Smith
pronoun.is/they

Works on fundraising & communications.

no-photo
Alex Catarineu
pronoun.is/he

Works on Tor Browser

Alexander Færøy
pronoun.is/he

Works on core Tor development.

Alison Macrina
pronoun.is/she

Leads the Library Freedom Project

Allen Gunn

Executive Director of Aspiration, where he works with NGOs, activists, and human rights groups. Meeting facilitator and member of Tor's Community Council.

amoghbl1
Amogh Pradeep

Lead developer of Orfox and contributor to Orbot

Ana
pronoun.is/she

Metrics team contributor, working on the development and automated deployment of Onionperf.

Andreas Lehner

Works at the intersection of security, privacy, data integrity and anonymity both in politics and technology.

Antoine Beaupré
pronoun.is/he

Anarcat is an experienced sysadmin who has worked on everything from FreeBSD routers to Debian GNU/Linux file servers but also weird proprietary nightmares like Cisco VoIP phones and other nameless horrors.

Antonela Debiasi
pronoun.is/she

User experience lead & designer.

Arlo Breault

Developer for Snowflake, Tor Messenger, and Check.

Arthur Edelstein

Works on Tor Browser.

Arturo Filastò

Project leader for OONI, has helped with tor2web, wrote Atlas which later became Relay Search, and helps improve security.

bdavila
Bekeela Davila
pronoun.is/she

Grants Manager.

Brade

Developer on the Tor Browser team.

Bruce Schneier

Bruce Schneier is on the board of directors for the Tor Project.

Cecylia
pronoun.is/she

Developer on the anti-censorship team. Works on pluggable transport development and integration, and BridgeDB.

Chelsea Komlo

Chelsea is a software/security engineer and contributes to core tor.

Cindy Cohn
pronoun.is/she

Tor Board member and Executive Director of the EFF. Lawyer by training, her focus is on making sure Tor stays available and that Tor users stay safe.

Colin Childs
pronoun.is/he

Relay advocate, Outreachy mentor, and a member of the community team. He is also a director of the Canadian Torservers.net partner Coldhak.

Damian Johnson
pronoun.is/he

Author of the Stem python controller library and Nyx relay monitor.

David Goulet

Tor development team focusing on onion services and our torsocks maintainer.

Dennis Jackson
pronoun.is/he

Security & Performance Researcher

Donncha O'Cearbhaill

Onion services developer, OnionBalance developer, hunter of bad relays.

emmapeel
pronoun.is/she

emmapeel coordinates the localization (translations) of the different Tor software.

Erin Wyatt
pronoun.is/she

Director of People & Office Operations and devoted dog mom.

Gaba
pronoun.is/she

Coordinates Network, Metrics and Anti-censorship teams.

Gabriella Coleman

Anthropologist and Wolfe Chair in Scientific and Technological Literacy at McGill University.

Georg Koppen

Currently lead of the Network Health team.

George

(Legacy) Tor *BSD Diversity Project member, Serge bridge directory authority maintainer, long-time relay operator and a wide variety of other contributions.

George Kadianakis

Onion services. Security analysis. Used to obfsproxy. Follower of the onion.

Griffin Boyce

Tamper-resistant software distribution, censorship detection, Cupcake, and security training of activists and domestic violence survivors.

Gustavo Gus

Works as Community Team Lead. Trainer, relay operator and Tor advocate. CryptoRave friend.

Hans-Christoph Steiner

Works on Orbot, NetCipher, and integrating Tor everywhere possible, especiall in Debian and Android. Also deeply mixed into Guardian Project.

Ian Goldberg
pronoun.is/he

Professor of CS at the University of Waterloo developing Off-the-Record Messaging among other things.

intrigeri
pronoun.is/he

He is one of our main interfaces with the Tails project.

isabela

Executive Director of the Tor Project.

Jennifer Helsby

Lead developer of the SecureDrop whistleblower platform based at the Freedom of the Press Foundation.

Jens Kubieziel

Volunteer that helped translate the website, is part of TorServers.net, and Tor's sysadmin team.

Jim Newsome
pronoun.is/he

Works on Shadow.

juga

Contributed to OONI, bug tracker features, wrote tordyguards. Currently working on bandwidth scanner.

Julius Mittenzwei

Germany-based lawyer and Internet activist.

Karsten Loesing
pronoun.is/he

Original author of Tor Metrics and currently one of the main authors of OnionPerf.

Kat
pronoun.is/she

Volunteer on the Community Team. Helps with t-shirts for relay operators and other odds and ends.

Kushal Das
pronoun.is/he

SecureDrop developer at the Freedom of Press Foundation. Member of the community team, privacy advocate focusing on new users.

Linus Nordberg
pronoun.is/he

Software developer, sysadmin and co-founder of the Swedish Torservers.net partner :DFRI. Member of the sysadmin team. Runs one of the directory authorities.

Maria Xynou
pronoun.is/she

Maria manages OONI's Partnership Program and writes research reports on internet censorship around the world.

Mark Smith
pronoun.is/he

Developer on the Tor Browser team.

no-photo
Matt Blaze

Chairs the Tor Board of Directors. Professor at the University of Pennsylvania where he researches security, privacy, and anonymity.

Matt Traudt

Matt implemented the KIST scheduler into Tor. He helps safely measure Tor and says helpful things on IRC.

Matthew Finkel

Worked on tor, torsocks, and many other projects. Helped maintain and develop BridgeDB.

meejah

Author of txtorcon, carml and other Tor Python tools including some for bad-relay hunting.

Micah Lee

Developer of OnionShare and Tor Browser Launcher journalist and security engineer at The Intercept and advocate for freedom of the press.

Mike Tigas

Works on Onion Browser, iOS, and hacker-journalist at ProPublica running their onion service.

Moritz Bartl

Co-founder of torservers.net, a network of non-profit organizations that run Tor exit relays.

thurayya
Narrira Lemos
pronoun.is/she

User Researcher, privacy & security confabulator.

n8fr8
Nathan Freitas

Founder of the Guardian Project. Orbot lead developer and contributor to Orfox, Onion Browser and NetCipher SDK. Director of Technology at Tibet Action Institute.

Nick Mathewson
pronoun.is/he

One of the three original designers of Tor - does a lot of the ongoing design work, and coordinates and leads ongoing development.

Nicolas Vigier
pronoun.is/he

Works on Tor Browser.

Nima Fatemi

His main area of interests are End-users Accessibility/Security, UX, Censorship, Advocacy and Onion Services.

Parinishtha

Works with UX and Community teams, and on Tor India initiatives. Started as an Outreachy intern.

syverson
Paul Syverson

NRL researcher on most things Tor. Inventor of onion routing, and one of the three original designers of Tor.

no-photo
Peter Palfrader

Manages the Debian packages, runs one of the directory authorities, and generally helps out a lot.

Philipp Winter

Maintains exitmap and sybilhunter, works on bad relay detection, and does security and privacy research.

Pili Guerra
pronoun.is/she

Project Manager for the Tor Browser, Community and UX teams.

Rabbi Rob Thomas

CEO of Team Cymru, which supports Tor through hosting, research, and infosec assistance.

Ramy Raoof

Tor Board member, technologist, and privacy and security researcher.

Richard Pospesel
pronoun.is/they/them

Ricochet and Tor Browser developer.

Rob Jansen

NRL research scientist, leading expert in Tor network performance, and author of Shadow.

Roger Dingledine
pronoun.is/he

Original developer of Tor along with Nick and Paul. Leading privacy researcher, coordinating developers and researchers.

sajolida
pronoun.is/he

Technical writing, UX, and fundraising for Tails.

Sebastian Hahn

Helps people around the world use and understand Tor better. Generally helps everything run smoothly. Runs one of the directory authorities.

no-photo
Shane Isbell
pronoun.is/he

Works on Tor Browser for Android.

Shari Steele
pronoun.is/she

Shari Steele is on the board of directors for the Tor Project.

Silvia Puglisi

Hiro builds and runs Tor Project's web applications and services. Member of the sysadmin team. Current GetTor maintainer.

Sina Rabbani

Directory authority operator, outreach and trains human rights activists. System's Engineer at Team Cymru and co-Founder of accessnow.org.

Stephanie Whited
pronoun.is/she

Directs communications.

Steven Engler
pronoun.is/he

Developer on the Shadow network simulator project.

sjmurdoch
Steven Murdoch
pronoun.is/he

Principal Research Fellow at University College London. He is the original creator of the Tor Browser.

Sukhbir Singh

TorBirdy and Tor Messenger developer. Member of the Community Team.

Suphanat Chunhapanya

Contributes to core Tor and especially onion services.

Taylor Yu
pronoun.is/they?or=she

Software archaeologist and keeper of C language arcana. Works with applied cryptography, protocol design, software security, and technical debt restructuring.

teor
pronoun.is/they

Tor developer and chutney maintainer. Currently working on onion services, directory documents, and statistics.

Tom Ritter
pronoun.is/he

Maintains Consensus Health, runs one of the bandwidth authorities, and contributes to Tor Browser.

Vasilis

Internet (anti)censorship researcher, lepidopterist. Organizes workshops, events and meetups.

Vinicius Zavam

TorBSD Diversity Project (TDP); IPv6 Enthusiast, BSD Systems Evangelist, and Bridges/Relays Operator.

Wendy Seltzer
pronoun.is/she

Techie lawyer and former Tor board member. She works on legal and policy support for private and secure communications.

Will Shackleton
pronoun.is/he

Software Engineer at Facebook and maintainer of facebookcorewwwi.onion.

no-photo
Yawning Angel

Author and maintainer of the Linux Tor Browser sandbox.

შემოუერთდით ჩვენს გუნდს

სამსახურში აყვანის გარეშეც შეგიძლიათ წვლილი შეიტანოთ Tor-ში. ჩვენ გახსნილი ვართ ახალი აზრების, შემოთავაზებებისა და რჩევების მისაღებად, Tor-ის განვითარებისთვის. თუ ხართ პროგრამების შემმუშავებელი, გაწევრიანდით ჩვენი ელფოსტის ჯგუფში და იხილეთ, თუ რას ვსაქმიანობთ.

გამოიწერეთ tor-dev